Terug

Landelijke demonstratie op 8 april heeft breed draagvlak
Uit woonnieuws 31 januari 2006
De Nederlandse huurders gaan actievoeren tegen het huurbeleid van minister Dekker (VROM). Op 8 april demonstreren zij op de Dam in Amsterdam onder het motto ‘Houd huren betaalbaar’. Maandag 30 januari presenteerden zij hun plannen op het FNV hoofdkantoor in Amsterdam. Het actiecomité bestaat maar liefst uit 14 organisaties, waaronder de FNV, de Woonbond, Keer het Tij, de ouderenorganisaties, de cliëntenraden en een groep kritische directeuren van woningcorporaties.

Breed verzet

Dat het verzet tegen het voorgenomen huurbeleid zo breed is, komt doordat de plannen van minister Dekker een regelrechte bedreiging vormen voor de koopkracht. Dekker bezuinigt op de huurtoeslag. en zij wil de huren fors (boven het inflatiepercentage) laten stijgen. Bovendien moet één op de vier huurders in de naaste toekomst een markthuur gaan betalen. Voor de FNV is het tamelijk uniek dat ze haar 1,2 miljoen leden oproept om mee te doen aan een huuractie. Federatiebestuurder Ton Heerts legde op 30 januari uit waarom. 'Als vakcentrale zijn we altijd terughoudend als het om huuracties gaat. Toch hebben we besloten om in dit geval een uitzondering te maken en in deze brede coalitie te stappen. Dat we dit doen, is onderdeel van een breder verhaal, onder het motto 'FNV, pal voor koopkracht'. Ons centrale doel is daarbij het bredere koopkrachteffect zichtbaar maken van een hele reeks van maatregelen van dit kabinet. Daarnaast maken we ons grote zorgen over het liberaliseringsbeleid van deze regering.'

De ouderenbonden doen volgens Cock Vermolen, directeur van het samenwerkingsverband ouderenorganisaties CSO, mee omdat veel ouderen extra in de knel komen door dit beleid. 'Minimaal 200.000 ouderen dreigen in ernstige financiële problemen te komen.' Dat geldt volgens voorzitter Jonathan Mijs van de landelijke studentenvakbond LSVb ook voor veel studenten, die nu al een groot deel van hun magere inkomen kwijt zijn aan huur. 'De LSVb maakt zich daar grote zorgen over en daarom zijn we van de partij op acht april op de Dam.' Huurdersvereniging Amsterdam (HA) doet mee omdat Dekkers beleid Amsterdam het hardst treft. Fred Gersteling: 'Ruim 85.000 huurders hangt liberalisatie boven het hoofd met enorme huurstijgingen. Er zal gettovorming ontstaan en de stedelijke vernieuwing zal stilvallen.'

René Danen van Keer het Tij constateert 'een klimaatverharding, waardoor de verschillen tussen arm en rijk toenemen en geografisch zichtbaar worden. Deze verharding van het klimaat bestrijden wij.'
Volgens Jos Flemminks Smid, een van de kritische corporatiedirecteuren die zich hebben verenigd in De Andere Beweging, 'wordt het voor corporaties steeds moeilijker om te staan voor onze missie: zorgen voor betaalbare huisvesting.' Woningcorporaties die een meer sociaal beleid willen voeren, wordt dat nagenoeg onmogelijk gemaakt doordat alle verhuurders voortaan moeten meebetalen aan de uitgaven van het rijk voor de huurtoeslag. Verhuurders worden eenvoudigweg gedwongen die belasting door te berekenen in de huurprijzen. Volgens Flemminks Smid zullen de huren de komende jaren tot 15% boven inflatie stijgen. 'Met name de groep huurders die geen huurtoeslag krijgen en minder dan 40.000 euro verdienen komt in de knel.' Ook de liberalisering komt in sommige gemeenten hard aan. 'Als ik bijvoorbeeld naar Blaricum kijk, komt daar 76 procent in aanmerking voor liberalisatie. In het dorpshart zelf blijft niet één sociale huurwoning over.'

Lokale acties

De demonstratie op 8 april wordt het hoogtepunt van een hele reeks lokale acties. Daarbij werken huurdersorganisaties plaatselijk nauw samen met de afdelingen van vakbonden, ouderenorganisaties, cliëntenraden, comités ‘Stop Dekker’, lokale Keer het Tij platforms en andere maatschappelijke organisaties. In plaatsen waar een woningcorporaties zetelt die deel uitmaakt van het actiecomité, steunt die vanzelfsprekend ook de plaatselijke acties. Bijvoorbeeld door bij te dragen in de reiskosten op 8 april.