Terug

VOLKSKRANT - 1 juli 2002
Links actiewezen voelt zich gesterkt door tegenwind
Wie dacht dat het linkse actiewezen in zak en as zou zitten door de rechtse revolutie die door Nederland waart, heeft het mis. De milieubeweging, de anti- globalisten en de vredesbeweging ruiken juist nieuwe kansen. Zij menen dankzij de polarisatie hun ideeŽn beter over het voetlicht te kunnen brengen. Ze overwegen zelfs de oprichting van een gemeenschappelijk platform. Terwijl bij de linkse politieke partijen in Den Haag malaise troef is, leek zich zaterdag in het Amsterdamse congrescentrum De Rode Hoed een nieuw elan af te tekenen. De tweehonderd stoelen tellende zaal was afgeladen met een overwegend jong publiek, dat openhartig discussieerde .

Dat het uitgerekend een milieuactivist was die Fortuyn vermoordde, werd diep betreurd, en er was geen enkele sympathie voor die daad. De stemmers op Fortuyn werden zelfs uitgenodigd zich bij de beweging aan te sluiten, evenals die van het CDA.

'We moeten niet overdrijven , want ook de afgelopen jaren maakte nog geen handvol mensen zich druk over zaken als kernergie', zei het nieuwe SP- Kamerlid Krista van Velzen. 'Het gaat erom dat we weer een gemeenschappelijk geluid laten horen.' De potentie is van een brede beweging er, want ook de ontwikkelingshulp- organisatie Novib , het Humanistisch Verbond en de vakbond Abvakabo waren van de partij, evenals GroenLinks en de SP. Alleen de PvdA ontbrak, op haar jongerenafdeling na. De sociaal-democraten waren nauwelijks onderwerp van discussie. Er werd slechts de hoop uitgesproken dat ze snel weer hun verwaarloosde idealen oppakken.

De vakbeweging, met inbegrip van de Abvakabo, kwam wel onder vuur te liggen. 'Waar is de tijd dat de vakbeweging nog meedeed aan grote demonstraties als die tegen de plaatsing van kruisraketten', vroeg Hans Boot zich af. Boot leidt met zijn tijdschrift Solidariteit de interne oppositie binnen de FNV. Waarom smeedde deze organisatie samen met de werkgevers een WAO- plan dat velen zal duperen. Waarom kwam de vakbeweging nooit in opstand tegen de om zich heen grijpende privatisering?

Ook Myriam van der Stichele van de anti-globaliseringsbeweging kon op veel instemming rekenen. 'Wat blijft erover van de democratie, als de overheid bij alle belangrijke besluiten roept: daar gaan wij niet over, dat wordt in Brussel of in Kyoto besloten?' Veelvuldig werden de sociale catastrofes genoemd die Amerikaanse bedrijven als Enron en Worldcom hebben aangericht. En de dankzij een referendum, waar aanvankelijk niemand in geloofde, voorkomen privatisering van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB. De gemeente beriep zich op Europese regels die privatisering onontkoombaar zouden maken.

'We moeten inspelen op het onderuitgaan van die heilig verklaarde privatisering', aldus Van der Stichele. 'Globalisering gebeurt niet zo maar. De nadelen daarvan zijn heel makkelijk aan de burgers duidelijk te maken. Waarom worden bankkantoren gesloten wegens de internationale concurrentie? Waarom kan ik in een winkel geen duurzame prodcuten kopen? Laten we de burgers mobiliseren door hun eigen concrete problemen bij de hand te nemen.'