Terug

Trouw, 2 december 2002
Pure geschiedvervalsing dreigt in integratiedebat

De linkse partijen hebben zich veel te veel in het defensief laten dringen in de discussie over de gebrekkige integratie van minderheden. Het wordt tijd om met name de VVD veel meer aan te spreken op haar remmende invloed op het integratiebeleid van de afgelopen twintig jaar.

GroenLinks-kamerlid Vendrik kreeg zaterdag veel bijval voor deze oproep op een 'actieconferentie' van Keer het Tij, een platform van 200 maatschappelijke organisaties dat wil voorkomen dat CDA en VVD in januari een meerderheid halen. Vendrik: ,,Het begint mij te storen dat de problemen rond de multiculturele samenleving ook binnen links steeds meer als óns probleem worden afgeschilderd. Terwijl je moet constateren dat rechts nooit heeft willen investeren in integratie. Toen CDA en VVD er begin jaren tachtig achter kwamen dat veel gastarbeiders niet terugkeerden, kwam er zoiets als een minderhedenbeleid.'' ,,Grootste probleem was dat er te veel werd teruggegrepen op het oude concept van de verzuiling. Wat subsidie voor 'zelf organisaties' van allochtonen en mondjesmaat ook voor taalcursussen, dat was het. Toen ik eind jaren tachtig als medewerker voor het eerst in de Tweede Kamer kwam, waren er lange wachtlijsten voor die cursussen. Opeenvolgende kabinetten hadden er gewoon het geld niet voor over.'' ,,En toen begon Bolkestein in 1991 minderheden opeens als een probleem te benoemen. De Linkse Kerk wordt nog altijd aangesproken op wat er mis is gegaan. Is het niet zo dat de VVD van de afgelopen 25 jaar maar liefst 20 jaar aan de macht is geweest en GroenLinks geen moment? Het CDA en ook de PvdA hebben onvoldoende kunnen bijsturen. Pas onder D66-minister Van Boxtel kwam er echt iets van de grond.'' De kritiek is dat GroenLinks al die tijd uitsluitend de nadruk heeft gelegd op de rechten van immigranten. ,,Ik zal niet ontkennen dat er binnen links soms te makkelijk is gedacht over wat de multiculturele samenleving betekent. En ik wil het beeld ook weer niet omdraaien door te beweren dat rechts alles valt aan te rekenen. Laten we bij dat voorbeeld van de taalcursussen blijven: natuurlijk moeten mensen Nederlands leren. Maar de discussie over zo'n verplichting is toch absurd als je niets hebt willen doen aan die ellenlange wachtlijsten?'' Waarom hebben wij dit het afgelopen halfjaar nooit gehoord van Rosenmöller of Halsema? ,,Ik heb het echt niet van mijzelf. Wij laten al veel langer horen dat velen van de één miljoen moslims uitstekend integreren. Waar het om gaat, is dat links wat meer zelfbewustzijn mag tonen in dit debat. Er dreigt nu pure geschiedvervalsing.'' (Door Bas de Vries).