Terug

Keer het Tij: “Dit kabinet moet worden afgezet”.
OP DIT MOMENT 50.000 DEMONSTRANTEN OP WEG NAAR MUSEUMPLEIN.
Amsterdam, 2 oktober 2004, 12.45 uur

Op dit moment trekken naar schatting 50.000 demonstranten in een bijna vier kilometer lange stoet door de Amsterdamse binnenstad op weg naar het Museumplein. De demonstranten luisterden vanochtend op een bomvolle Dam en een overvol Damrak naar de toespraken bij de demonstratie “Stop de Afbraak, Keer het Tij”. De demonstratie is georganiseerd door het Platform Keer het Tij , een samenwerkingsverband waarin 500 maatschappelijke organisaties hun verzet tegen het kabinet bundelen. Op het Museumplein sluiten de demonstranten, waaronder opvallend veel jongeren en allochtonen, aan bij de vakbondsmanifestatie.

“Dit kabinet moet worden afgezet”

Rene Danen, coordinator van Keer het Tij zei op de Dam dat de hoge opkomst bij de Keer het Tij demonstratie aantoont dat “de mensen het harde rechtse kabinetsbeleid over de hele linie afwijzen. Vandaag is zichtbaar geworden wat uit peilingen al langer bekend was; het kabinet is zijn steun bij de bevolking kwijt. Een paar kleine bezuinigingen terugtrekken helpt niet meer. Dit kabinet moet worden afgezet”. Andere woordvoerders op de Dam waren Fatma Ozgumus (VON), Femke Halsema (GL), Herrie Hoogenboom (FNV Bondgenoten), Ineke Bakker (Sociale Alliantie), Leo Smits (ANBO), Jan Marijnissen (SP), Kim Toering (LSVb), Maria van Sambeeck (Mensen Zonder Betaald Werk), Ruud Koole (PvdA), Vera Dalm (Milieudefensie) en Agnes Jongerius (FNV).

Volgende actie: demonstratie tijdens Nederlands Sociaal Forum.

Platform Keer het Tij is tijdens de formatie van Balkenende-1 opgericht om het verzet tegen het harde rechtse kabinet te bundelen. Vorig jaar deden na Prinsjesdag 25.000 mensen mee aan de Keer het Tij demonstratie. In april 2004 bracht het platform 15.000 op de been voor de vluchtelingendemonstratie "Van Harte Pardon". Internationaal is Keer het Tij actief in de Andersglobaliserings-beweging. In Nederland is Keer het Tij één van de initiatiefnemers van het eerste Nederlands Sociaal Forum dat van 26 tot 28 november in Amsterdam zal plaatsvinden. Deze massale conferentie in de Beurs van Berlage is bedoeld om de samenwerking tussen sociale bewegingen in Nederland verder te versterken en zal afgesloten worden met een grote demonstratie op zondag 28 november in Amsterdam. Op de Dam werden de demonstranten opgeroepen om tot aan het Nederlands Sociaal Forum eind november in het hele land te blijven actievoeren tegen het kabinet.