Terug

E-zine DeNieuwe Omroep 7 juli 2003

Het is, denken wij, een strategische zet van Balkenende cs. om vlak voor de vakantie nog even aan te kondigen dat we de komende jaren niet alleen het wereldrecord bezuinigen gaan vestigen, maar het wereldrecord bezuinigen plus drie miljard. En het is van de ratten besnuffeld dat een bewindsman welzijnsorganisaties met de vakantiepost een brief in de deur laat glijden waarin hij aankondigt het mes in overheidssubsidies te zetten. Uiteraard, we zijn een democratie en we mogen protesteren. Over een week of zes.

In Nederland wordt vrijwel alles onderzocht. Bureau Interview ging deze week nog even de straat op om te meten met welke gevoelens de gemiddelde Nederlander op vakantie gaat. De cijfers: op een enkele doorgewinterde positivo na ziet iedereen de wolken samentrekken, tachtig procent verwacht een roerige herfst en driekwart van de ondervraagden zegt bereid te zijn aan acties deel te nemen.

Die roerige herfst en die acties komen er. Nu al glijden oproepen de bus binnen om de zaterdag na Prinsjesdag (20 september) tot nationale protestdag uit te roepen en voorspellen werkgevers, werknemers en welzijnsorganisaties een frontale herfstaanval op de wijze waarop het kabinet de problemen op de meest kwetsbare groepen van de samenleving afwentelt. Crisisberaad dus, volk in nood en examentijd voor de sociale paragrafen van het bedrijfsleven. En ook licht in de tunnel: na de zomer weten we waar iedereen staat en wat we met deze samenleving aanwillen.