Terug

‘Het kabinetsbeleid wordt me te veel’
BN/DeStem van 09-09-2005
Door Yolanda Sjoukes

Vrijdag 9 september 2005 - BREDA – Een bont gezelschap omsingelt zaterdag 24 september het Binnenhof in Den Haag uit protest tegen het kabinetsbeleid. De SP Dongen, GroenLinks Breda, de Arabisch Europese Liga, de club van psychiatrische patiënten tegen de isoleercel, de actiegroep Wilde Kokkels en de voorstanders van vrij wandelen: ze hebben het allemaal meer dan gehad met Balkenende II. Het Sociaal Cultureel Planbureau meldt deze week dat het vertrouwen in het kabinet Balkenende is gezakt tot onder de vijftig procent. De onvrede moet zaterdag 24 september uitmonden in een grote demonstratie: de omsingeling van het Binnenhof. Het wordt georganiseerd door de actiegroep Keer het Tij waarbij 500 organisaties van zeer verschillend pluimage zijn aangesloten. Keer het tij organiseerde ook vorig jaar oktober de grote demonstratie tegen het kabinet.

BN/DeStem sprak met sympathisanten van de club:

Ceciel van Dongen, fractievoorzitster SP te Dongen: „Op 17 september gaan we in Dongen polsen of we een bus vol krijgen richting Den Haag. We zijn het absoluut oneens met de wijze waarop het kabinet de Nederlandse zorgstaat uitkleedt. Op ons sociaal spreekuur krijgen we daar veel vragen over. Of omsingelen helpt? Een eerlijk antwoord? Je schudt mensen wakker, maar ik heb niet het idee dat Den Haag zich daar iets van aantrekt.“

Jan Peeters, fractievoorzitter GroenLinks Roosendaal: „We kunnen niet meedoen, omdat we onze handen vol hebben aan ons politieke werk in Roosendaal. Maar het is goed dat er actie gevoerd wordt tegen het kabinet. We hebben veel last van de botte bezuinigingen die Den Haag doorvoert. Voor ons armoedebeleid, voor de ID-banen en onze stadswachten is straks geen geld meer.“

Piet Hoedemakers, vrijwilliger bij Vluchtbed Breda: „Het lijkt wel of bij elk protest het beleid tegen asielzoekers en vluchtelingen nog harder wordt bij wijze van represaille. Wij hebben in Breda twaalf tot veertien bedden voor mensen die legaal op straat staan zonder ondersteuning. Dat is te weinig. Ook onze honderd zusterorganisaties in Nederland zitten vaak vol. Dan moet je dus mensen op straat laten staan. Moeders met kinderen. Ik werk nu 25 jaar met vluchtelingen maar het wordt me echt te veel.“

Fons Luijben uit Walsoorden, SP-Statenlid: „Ik heb die dag een cursus voor Statenleden, maar misschien gaan we wel gewoon naar Den Haag. Ik vind het een prima actie. Gezien de naderende gemeenteraadsverkiezingen denk ik best dat het invloed heeft op wat het kabinet doet. Dat het heel slecht gaat, merk ik ook als vice- voorzitter van de cliëntenraad in Hulst. De armen worden armer en de rijken worden rijker, dat bleek ook weer uit dat onderzoek van Het Sociaal Cultureel Planbureau.“

Meer informatie is te vinden via http://www.keerhettij.nl of via Platform Keer het Tij, 020- 6897555. Tot nu toe is bekend dat bussen vertrekken uit Tilburg en Breda (als het gaat om West-Brabant). Verwacht wordt dat daar nog meer bijkomen.