Terug

ANP, 1 december 2002
Het linkse verzet roert zich weer

AMSTERDAM (ANP) - Premier Balkenende mag de tegenstellingen tussen links en rechts dan vruchteloos noemen, links-Nederland scherpte die zaterdag in Amsterdam juist weer aan. Zo'n vijfhonderd vertegenwoordigers van ruim tweehonderd maatschappelijke organisaties, verenigd in platform Keer het Tij, besloten op een actieconferentie de strijd met rechts weer aan te binden: te beginnen met oude leuzen in nieuwe jassen.

De conferentie deed oude tijden herleven. Tussen alle nieuwe actiepamfletten lagen daar ook de oude speldjes en pamfletten die de jaren zeventig zo tekenden. Ook het communisme was weer even een serieuze medestander in de strijd tegen rechts. En dan te bedenken dat de locatie, de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam, in het verleden het bolwerk was voor veel studentenacties.

Zaterdag werden opnieuw de studiezalen opengezet, ditmaal voor het nieuwe verzet tegen plannen van het demissionaire kabinet. De aanwezigen op de conferentie wilden aan het einde van de dag met een aantal actievoorstellen komen voor de verkiezingscampagne. Er zaten dan ook alleen maar linkse politici aan tafel voor het slotdebat: Agnes Kant van de SP, Kees Vendrik van GroenLinks en Diederik Samsom van de PvdA. Het resultaat van de dag was een hele reeks pamfletten. Voor degenen die zich in de toekomst nog harder in de strijd willen gooien was er een spoedcursus actie voeren van de Utrechtse Activisten School.