Terug

Tegengeluid op het Plein
AD/Haagsche Courant, 23 september 2005
DEN HAAG - Platform Keer het Tij ziet het kabinet het liefst opstappen. De organisatie waarin 525 maatschappelijke organisaties zijn gebundeld, houdt zaterdag een grote manifestatie om het ongenoegen over het huidige kabinetsbeleid te ventileren. Keer het Tij werd drie jaar geleden opgericht, tijdens de formatie van het kabinet. Sindsdien voert de organisatie acties. Sinds het aantreden van dit kabinet trad er een verharding op in de maatschappij, motiveert woordvoerder Rene Danen.

Hij noemt een aantal voorbeelden: Er wordt een te hard beleid gevoerd ten opzichte van moslims. Minister Verdonk voert een beleid tegen extremisme, maar legt de nadruk teveel op moslimextremisme, terwijl rechts-extremisme amper wordt genoemd. Ze heeft eerst de boel op scherp gezet en komt nu pas met het thema samen. De inkomensverschillen tussen arm en rijk zijn groter geworden. Met het nieuwe ziekenfondsstelsel worden de armste groepen het hardst getroffen. Er is zoet te verdelen, blijkt uit de Miljoenennota, maar dat komt terecht bij de rijken. Wij willen een tegengeluid laten horen, aldus Danen.

Behalve de maatschappelijke organisaties zoals huurdersverenigingen, komen ook milieubewuste instellingen naar het Plein. Milieudefensie bijvoorbeeld komt om actie te voeren tegen de overheidssubsidiering van palmolie als brandstof voor de opwekking van groene stroom. De aanleg van palmolieplantages gaat ten koste van tropisch regenwoud in Azie. Greenpeace komt om tegen de herinvoering van kernenergie te protesteren.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in het huidige kabinet daalt. Dat willen wij zaterdag zichtbaar maken. Vanuit heel het land komen demonstranten naar Den Haag. Danen verwacht duizenden actievoerders tussen 13.00 en 16.00 uur. Tussen 14.00 en 15.00 wordt een menselijke keten om het Binnenhof gevormd.

Op het podium op het plein treedt rapper Def Rhymz op. Sprekers zijn onder andere Femke Bartels van Greenpeace, Diederik Samsom van de PvdA, Jan Marijnissen van de SP en Moahmmed Rabbae, voormalig GL- Kamerlid en nu van het comite GIG. De thema's die aanbod komen zijn zeer uiteenlopend. Daarom zal het druk worden," aldus Rene Danen van Keer het Tij.